Tachiwaza   
Shomenuchi  Ikkyo  o+u
 Nikyo  o+u
 Kotegaeshi  u
  
Chudantsuki  Iriminage  o+u
 Kotegaeshi  o+u
  
Katatedori  Shihonage  o+u
 Tenchinage  o
 Ikkyo  o+u
 Udekimenage  o+u
 Kokyunage  
Suwariwaza   
Shomenuchi  Ikkyo  o+u
  
Katadori  Ikkyo  o+u
  

Tevens alle technieken van het voorgaande examen.