Tachiwaza   
Aihanmi Katatedori  Iriminage  o+u
 Kotegaeshi  u
 Ikkyo  o+u
 Shihonage  o+u
 Uchikaitennage  o
 Sankyo  o
  
Shomenuchi  Iriminage  u

Ukemi waza (mai + ushiro)

Shikko

Taisabaki

So tai tosa

Dojo-etiquette